Kellele pühendab Luukas oma evangeeliumi?
 
Luukas (ld „valgustatu, valguseküllane”) oli mittejuudist kristlane, kolmanda evangeeliumi ja Apostlite tegude raamatu autor, elukutselt arst. Sellest lähtuvalt on teda peetud arstide kaitsepühakuks. Püha Luukas on skulptorite, klaasipuhujate ja maalikunstnike patroon. Legendi järgi olnud Luukas osav kunstnik: ta maalis mitu ikooni Neitsi Maarja ja Jeesuslapse motiividel.
 
Luuka peamiseks atribuudiks on tiivuline härg - ohvrilooma ja ohverdamise sümbol. Härja tiivad viitavad eelkõige Luuka kui sõnumitooja rollile. Ennast peab Luukas „sõna sulaseks”, kelle ülesandeks on kirjutada usaldusväärselt ja täpselt. On omapärane, et evangeeliumi eessõnas pühendab Luukas oma kirjatöö „üliaulisele Teofilosele”. Teofilos koosneb kahest sõnast: kr theos „Jumal” + kr phileô „armastan”. Seega on Luukas otsesõnu maininud, et tema evangeeliumi hea sõnum on kantud armastusest Jumala vastu.

Fra Filippo Lippi

Fra Filippo Lippi
„Evangelist Püha Luukas”
„St Luke the Evangelist”
u 1454
Toomkirik, Prato


Tagasi