Maailma loomine Häälestusülesanne  Ülesanne

Michelangelo

Michelangelo
„Päikese, kuu ja taimede loomine"
„Creation of the Sun, Moon, and Plants"
1511
Sixtuse kabeli laemaal, Vatikan


Tagasi


Mis käivitab loomisprotsessi?
 
Piibel tõestab, et SÕNA on loomisprotsessi loov jõud. Sõna loob seda, mida ütleb. Piiblis on kirjas, et alguses lõi Jumal taeva ja maa, ent „maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal.” (1Mo 1:1) Alles siis, kui Jumal rääkima hakkas ja ütles „Saagu valgus!”, muutus maailm elavaks - saigi valgus. Jumal lõi maailma OMA SÕNAGA, kõne kaudu – nii on Jumala hingus tühjust puudutanud. Kui Jumala sõna on lausutud, juhtub midagi. Juhtub see, mida sõna ütleb. Sõna  käivitab loomisprotsessi. Oma loomisprotsessi imet märkas ka Jumal ise: „Ja Jumal nägi, et valgus oli hea, ja Jumal lahutas valguse pimedusest.” (1Mo 1:4) Kõik järgnevad maailma loomise etapid on seotud SÕNA VÄEGA: „Ja Jumal NIMETAS valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik - esimene päev. Ja Jumal ÜTLES: „Saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed vetest!” Ja nõnda sündis: Jumal tegi laotuse, mille ta taevaks nimetas, ja lahutas veed. Siis sai õhtu ja sai hommik - teine päev.

Ja Jumal ÜTLES: „Veed kogunegu taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks!” Ja nõnda sündis. Ja Jumal NIMETAS kuiva pinna maaks ja veekogu ta nimetas mereks. Ja Jumal nägi, et see oli hea. Ja Jumal ÜTLES: „Maast tärgaku haljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas on nende seeme, nende liikide järgi maa peale!” Ja nõnda sündis: võrsus haljas rohi, kasvasid taimed ja puud. Siis sai õhtu ja sai hommik – kolmas päev.
 
Ja Jumal ÜTLES: „Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst! Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid, olgu nad valgusteks taevalaotuses, valgustuseks maale!” Ja nõnda sündis: Jumal pani taevalaotusse suurema valguse valitsema päeval ja väiksema valguse valitsema öösel. Ja Jumal nägi, et seegi oli hea. Siis sai õhtu ja hommik – neljas päev.
 
Ja Jumal ÜTLES: ”Vesi kihagu elavaist olendeist, ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole!” Ja Jumal lõi suured mereloomad ja kõiksugu elavad olendid, kellest vesi kihab, nende liikide järgi, ja kõiksugu tiibadega linnud nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea. Ja Jumal õnnistas neid ja ÜTLES: ”Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke mere vesi, ja lindusid saagu palju maa peale!” Siis sai õhtu ja sai hommik - viies päev.
 
Ja Jumal ÜTLES: ”Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad nende liikide järgi!” Ja nõnda sündis: Jumal tegi metsloomad nende liikide järgi, ja kariloomad nende liikide järgi, ja kõik roomajad maa peal nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea. Ja Jumal ÜTLES: ”Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!” Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ÜTLES neile: ”Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!” Ja Jumal ÜTLES: ”Vaata, mina annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles on nende seeme; need olgu teile roaks! Ja kõigile loomadele maa peal ja kõigile lindudele taeva all ja kõigile roomajaile maa peal, kelles on elav hing, annan ma kõiksugu haljast rohtu toiduks.” Ja nõnda sündis. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik – kuues päev.” (1Mo 1:5-31)
 
SÕNA loov jõud, sõna vägi  muutis maailma elavaks. Eelöeldut kinnitab Piibel: „Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud.” (1Mo 2:1)
Kui maailm oli sõna ime läbi loodud, lõpetas Jumal seitsmendaks päevaks oma töö, ja hingas kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. ”Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud.” (1Mo 2:3) Seitsmes päev kui loomisprotsessile järgnev päev märgib hingetõmbeaega ehk puhkust. Seitsmendal päeval Jumal ei kõnele, vaid hingab oma tegudest: puhkab ja kogub tehtust uut jõudu.

Inimene, kes elu jooksul loob oma maailma, ei saa samuti hakkama sõna jumaliku väeta. Juhtub see, mida ta ütleb - varem või hiljem, aga see juhtub. SÕNAL on loov jõud. Seepärast peaks iga inimene hoolt kandma, et tema poolt öeldud sõnad poleks kurjad, et sõnad oma väega maailma hävitama ei hakkaks.