Sakarja (Sakarjas) Häälestusülesanne  Ülesanne

Michelangelo

Michelangelo
„Sakarja”
„Zechariah”
1509
Sixtuse kabeli laemaal, Vatikan


Tagasi


Milline seos on Sakarja ettekuulutuste ja Uue Testamendi vahel?
 
Vana Testamendi prohvet Sakarja, kes nägi kaheksat nägemust, kuulutab Saalomoni templi ülesehitamist, Jeruusalemma tulevast hiilgust ning messia tulekut. Sakarja ennustab: „Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. /…/ Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni.” (Sk 9:9-10) Sakarja sõnad lähevad täide. Evangelist Matteus kirjeldab Jeesus Kristuse Jeruusalemma jõudmist analoogse kirjeldusega: „Siis läkitas Jeesus kaks jüngrit ja ütles neile: „Minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinniseotud emaeesli ja sälu ta juures. Päästke need valla ning tooge mulle!” (Mt 21:1-2)
 
Prohvet Sakarja kasutab väljendit „võsu”: „Nõnda räägib vägede Issand ja ütleb:
Vaata, üks mees, nimega Võsu, võrsub oma pinnast ja ehitab üles Issanda templi. Ta ehitab Issanda templi ja temale saab osaks kuninglik au; ta istub ja valitseb oma aujärjel; ja seal on preester oma aujärjel, ja nende mõlema vahel on rahutahe.” (Sk 6:12-13) Sakarja poolt esile tõstetud väljend „võsu” tähendab juudi õpetlaste arvates messiat, Jeesus Kristust, kes on ühtaegu kuningas ja preester.
 
Sakarja ettekuulutuses olev vihje kolmekümnele hõbeseeklile loob teise seose Uue Testamendiga. Sakarja kuulutab, et iga inimene satub OMA karjase ja kuninga kätte ning hoiab käes kaht keppi - Lahkuse ja Ühenduse keppi. Kui aga südameheadus hävitada ehk Lahkuse kepp katki murda, kaob side kaasinimestega. Ja kui kaasinimesed ei peagi Lahkust miskiks ning hindavad seda kolmekümne hõbeseekliga, on ka Ühenduse kepp purunenud. Samalaadne situatsioon on Uues Testamendis: Juudas on nõus kolmekümne hõbeseekli eest maha müüma Jeesus Kristuse. Juudas ei oska oma südant karjatada ega seda kuninglikult valitseda. Reetes oma õpetaja, reedab ta iseenda. Põhjus ja tagajärg jäävad lahutamatult seotuks.