Rembrandt

Rembrandt
„Evangelist Matteus ja ingel”
„Evangelist Matthew and the Angel”
1661
Louvre, Pariis


Tagasi

Millist inspiratsiooni on pakkunud Matteuse saatus kunstnikele?

Matteuse pärisnimi oli Leevi, arvatavasti sai ta Matteuse nime (tõlkes „Issanda and”) Kristuselt. Matteusest sai ustav Kristuse jünger, üks nendest, kes kogus ja pani kirja Jeesuse õpetused. Püha Matteus on esimese evangeeliumi autor.

Enne jüngriks saamist oli Matteus tölner – maksukoguja. Kunstnikke Hendrick Terbrugghenit ja Marinus van Reymerswaele`i on köitnud just Püha Matteuse esialgne amet. Juutide arvates seisid kõik maksukogujad ühel pulgal patustega: nad tegelesid väljapressimise, endale palgalisa hankimisega. Seetõttu ei lubatud neil osa võtta templiteenistusest. Kuulnud Jeesuse kutset, jättis Matteus oma ameti ning ühines jüngritega.

 Hendrick Terbrugghen Hendrick Terbrugghen Marinus van Reymerswaele

Püha Matteus oli itaalia barokk-kunstniku Caravaggio maalisarja lemmiktegelasi. Kompositsioonil „Püha Matteuse kutsumine” seisavad pimedas nurgas paljaste jalgadega Kristus ja Püha Peetrus. Nad kutsuvad tölner Matteust Jumala teenistusse - evangeeliumi kirjutama. Kristuse on tõstnud käskivalt käe ja osutab sõrmega Matteusele. Püha Peetruski on tõstnud käe, et kinnitada oma õpetaja soovi. Uhkeis rõivastes Matteus ja tema abilised istuvad laua taga, kus säravad hõbemündid ja lebavad rahakukrud – maise rikkuse näitajad. Mõned maksukogujad ei märkagi kutsumata külalisi, vaid loevad hoolega münte kokku. Matteus vaatab Kristust ja Peetrust imestunult. Keldriluugivalgus on suunatud otse Matteusele, märkides tema kutsumist taevalike jõudude poolt. Kristuse, Peetruse ning Matteuse käed moodustavad ruumis mõttelise kolmnurga - Püha Kolmainsuse märgi.

   Caravaggio 

Caravaggio teine pilt Matteuse-tsüklist on „Püha Matteus ja ingel”. Paljasjalgne vana Matteus kirjutab evangeeliumi. Ta hoiab paksu köidet kohmakalt, kulm murelikult kortsus, ja pingutab harjumatu kirjatöö kallal. Ingel sosistab talle sõnu ette ning juhib ettevaatlikult Matteuse kätt, nagu õpetaja juhib õpilase oma. Caravaggio piltidel on Matteus nagu lihtne tööinimene: selg kühmus, nägu tuulest parkunud, otsaesine kipras, juus hõre. Maali tellijad olid šokeeritud säärasest lugupidamatust suhtumisest pühakusse ja keeldusid pilti vastu võtmast. Skandaali tõttu tegi Caravaggio uue altarimaali. Hiljem sattus „Püha Matteus ja ingel” Berliini, endisesse Keiser Friedrichi Muuseumi, kust see 1945. aastal kaduma läks. Arvatakse, et teos hävis II maailmasõja ajal.

 Caravaggio

Altarimaali „Püha Matteuse inspiratsiooni” teises variandis puudub esimese töö ausus ja siirus: hallipäine Matteus, pisut jõetu vanake, on häbelikult oma jalad mantliga katnud. Ingel hõljub õhus ja jagab õpetussõnu. Püha Matteuse ähmis pilk räägib suuremast nõutusest kui esimesel altarimaalil.

Caravaggio

Matteuse ja ingli stseen on köitnud teisigi: Rembrandti, Guido Renit, Domenico Ghirlandaiot.

 Rembrandt Guido Reni Domenico Ghirlandaio

Caravaggio on leidnud inspiratsiooni Matteuse kannatustest. Kuldlegendi järgi oli Matteus vastu Etioopia kuninga Hirtacuse abiellumisele lihase vennatütrega. Maalil „Püha Matteuse martüürium” pole märke Kristuse jüngri kangelaslikkusest. Matteus, kiilaspäine habemik, lamab jõuetult põrandal. Hirtacus on haaranud raugal käest, valmis teda mõõgaga läbi torkama. Keegi meestest on tõstnud hirmunult käed – kõik kümme sõrme - , mis on justkui alateadlik meeldetuletus kümnest käsust. Teine mees on vajutanud oma sõrmed kiviplaadile - külmadele käsulaudadele. Tapatöö tunnistajate seas on ükskõikseid, kes kiirustavad lahkuma ja on toimuvale selja pööranud. Aga on ka algavast veretööst põnevil, käsi põsakil istuvaid sündmuse jälgijaid. Kuigi ingel püüab Matteusele ulatada sulge, teab pühak, et sõna jõud ei aita enam. Jeesuse sõnu „kõik, kes mõõga tõmbavad, saavad mõõga läbi hukka” on Caravaggio sümboolselt kujutanud kahe detailiga: löögivalmis mõõgatera on Matteuse kohal, aga kellegi mõõgaots on suunatud Hirtacusele.

 Caravaggio

Caravaggiost ei kartnud näidata pühaku inetust. Enamasti on maalikunstis traditsiooniks kujunenud siiski evangelist Matteuse kujutamine väärikana, kaunilt drapeeritud rõivais (näiteks Hendrick Terbrugghen „Matteuse kutsumine”, Andrea di Orcagna „Püha Matteus ja stseenid tema elust”). El Greco kujutab Matteust evangeeliumi kirjutamist lõpetamas, viimaseid ridu üle lugemas, käsi valmis teksti parandama.

Andrea di Orcagna El Greco