Lühendid    

Vana Testament
 
1Ms
 Esimene Moosese raamat
2Ms
 Teine Moosese raamat
3Ms
 Kolmas Moosese raamat
4Ms
 Neljas Moosese raamat
5Ms
 Viies Moosese raamat
Jos
 Joosua raamat
Km
 Kohtumõistjate raamat
Rt
 Ruti raamat
1Sm
 Esimene Saamueli raamat
2Sm
 Teine Saamueli raamat
1Kn
 Esimene Kuningate raamat
2Kn
 Teine Kuningate raamat
1Aj
 Esimene Ajaraamat
2Aj
 Teine Ajaraamat
Esr
 Esra raamat
Ne
 Nehemja raamat
Est
 Estri raamat
Ii
 Iiobi raamat
Ps
 Psalmid ehk Vana Testamendi Laulud
Õp
 Saalomoni Õpetus- e Vanasõnad
Kg
 Koguja raamat
Ül
 Saalomoni Ülemlaul e Laulude Laul
Js
 Jesaja raamat
Jr
 Jeremija raamat
Nl
 Jeremija Nutulaulud
Hs
 Hesekieli raamat
Tn
 Taanieli raamat
Ho
 Hoosea raamat
Jl
 Joeli raamat
Am
 Aamose raamat
Ob
 Obadja raamat
Jn
 Joona raamat
Mi
 Miika raamat
Na
 Nahumi raamat
Ha
 Habakuki raamat
Sf
 Sefanja raamat
Hg
 Haggai raamat
Sk
 Sakarja raamat
Ml
 Malaki raamat
 
Apokrüüfid
 
Jdt
 Juuditi raamat
Trk
 Saalomoni Tarkuseraamat
Tb
 Toobija raamat
Srk
 Jeesus Siiraki tarkuseraamat
Brk
 Baaruki raamat
1Mak
 Esimene Makabite raamat
2Mak
 Teine Makabite raamat
Erl
 Estri raamatu lisad
Su
 Susanna lugu
Bl
 Beel
Lm
 Lohemadu
As
 Asarja palve
Kml
 Kolme mehe kiituslaul
Mn
 Manasse palve
 
Uus Testament
 
Mt
 Matteuse evangeelium
Mk
 Markuse evangeelium
Lk
 Luuka evangeelium
Jh
 Johannese evangeelium
Ap
 Apostlite teod
Rm
 Pauluse kiri roomlastele
1Kr
 Pauluse Esimene kiri korintlastele
2Kr
 Pauluse Teine kiri korintlastele
Gl
 Pauluse kiri galaatlastele
Ef
 Pauluse kiri efeslastele
Fl
 Pauluse kiri filiplastele
Kl
 Pauluse kiri koloslastele
1Ts
 Pauluse Esimene kiri tessalooniklastele
2Ts
 Teine kiri tessalooniklastele
1Tm
 Pauluse Esimene kiri Timoteusele
2Tm
 Teine kiri Timoteusele
Tt
 Pauluse kiri Tiitusele
Fm
 Pauluse kiri Fileemonile
Hb
 Kiri heebrealastele
Jk
 Jaakobuse kiri
1Pt
 Peetruse Esimene kiri
2Pt
 Peetruse Teine kiri
1Jh
 Johannese esimene kiri
2Jh
 Johannese teine kiri
3Jh
 Johannese kolmas kiri
Jd
 Juuda kiri
Ilm
 Johannese Ilmutusraamat
 
PIIBLIRAAMATUTE LÜHENDID TÄHESTIKULISES JÄRJESTUSES
 
1Aj
 Esimene Ajaraamat (VT)
2Aj
 Teine Ajaraamat (VT)
Am
 Aamose raamat (VT)
Ap
 Apostlite teod
As
 Asarja palve (apokrüüf)
Bl
 Beel (apokrüüf)
Brk
 Baaruki raamat (apokrüüf)
Ef
 Pauluse kiri efeslastele
Erl
 Estri raamatu lisad (apokrüüf)
Esr
 Esra raamat (VT)
Est
 Estri raamat (VT)
Fl
 Pauluse kiri filiplastele
Fm
 Pauluse kiri Fileemonile
Gl
 Pauluse kiri galaatlastele
Ha
 Habakuki raamat (VT)
Hb
 Kiri heebrealastele
Hg
 Haggai raamat (VT)
Ho
 Hoosea raamat (VT)
Hs
 Hesekieli raamat (VT)
Ii
 Iiobi raamat (VT)
Ilm
 Johannese Ilmutusraamat
Jd
 Juuda kiri
Jdt
 Juuditi raamat (apokrüüf)
Jh
 Johannese evangeelium
1Jh
 Johannese esimene kiri
2Jh
 Johannese teine kiri
3Jh
 Johannese kolmas kiri
Jk
 Jaakobuse kiri
Jl
 Joeli raamat (VT)
Jn
 Joona raamat (VT)
Jos
 Joosua raamat (VT)
Jr
 Jeremija raamat (VT)
Js
 Jesaja raamat (VT)
Kg
 Koguja raamat (VT)
Kl
 Pauluse kiri koloslastele
Km
 Kohtumõistjate raamat (VT)
Kml
 Kolme mehe kiituslaul (apokrüüf)
1Kn
 Esimene Kuningate raamat (VT)
2Kn
 Teine Kuningate raamat (VT)
1Kr
 Pauluse Esimene kiri korintlastele
2Kr
 Pauluse Teine kiri korintlastele
Lk
 Luuka evangeelium
Lm
 Lohemadu (apokrüüf)
1Mak
 Esimene Makabite raamat (apokriiva)
2Mak
 Teine Makabite raamat (apokriiva)
Mi
 Miika raamat (VT)
Mk
 Markuse evangeelium
Ml
 Malaki raamat (VT)
Mn
 Manasse palve (apokrüüf)
1Ms
 Esimene Moosese raamat (VT)
2Ms
 Teine Moosese raamat (VT)
3Ms
 Kolmas Moosese raamat (VT)
4Ms
 Neljas Moosese raamat (VT)
5Ms
 Viies Moosese raamat (VT)
Mt
 Matteuse evangeelium
Na
 Nahumi raamat (VT)
Ne
 Nehemja raamat (VT)
Nl
 Jeremija Nutulaulud (VT)
Ob
 Obadja raamat (VT)
Ps
 Psalmid ehk Vana Testamendi Laulud (VT)
1Pt
 Peetruse Esimene kiri
2Pt
 Peetruse Teine kiri
Rm
 Pauluse kiri roomlastele
Rt
 Ruti raamat (VT)
Sf
 Sefanja raamat (VT)
Sk
 Sakarja raamat (VT)
1Sm
 Esimene Saamueli raamat (VT)
2Sm
 Teine Saamueli raamat (VT)
Srk
 Jeesus Siiraki tarkuseraamat (apokrüüf)
Su
 Susanna lugu (apokrüüf)
Tn
 Taanieli raamat (VT)
1Tm
 Pauluse Esimene kiri Timoteusele
2Tm
 Teine kiri Timoteusele
Tb
 Toobija raamat (apokrüüf)
Trk
 Saalomoni Tarkuseraamat (apokrüüf)
1Ts
 Pauluse Esimene kiri tessalooniklastele
2Ts
 Teine kiri tessalooniklastele
Tt
 Pauluse kiri Tiitusele
Õp
 Saalomoni Õpetus- e Vanasõnad (VT)
Ül
 Saalomoni Ülemlaul e Laulude Laul (VT)