kirjad

Uues Testamendis on kirju apostlitelt Paulus, Peetrus, Johannes, Jaakobus, Juudas (Jaakobuse vend)