„Vulgata”

(ld vulgus „lihtrahvale”, vulgatus „üldtuntud”) - Hieronymuse poolt tehtud ladinakeelne piiblitõlge, valmis 405. aastal. Kooskõlas Trento kirikukogu otsusega 1546. aastal sai „Vulgata” peale mõningaid kohendusi 1592. aastal katoliku kiriku normtekstiks. II Vatikani kirikukogu komisjoni poolt tehtud keeleliste ja sisuliste täiendustega on „Vulgata” kasutusel tänapäevani. Süüria keelde tõlgitud Vana Testament on tuntuks saanud nime Pešitta all, egiptuse keelde tõlgitud Piibel Kopti raamatu nime all