Constantinus Suur

(u 280 – 337) Rooma keiser aastatel 306 – 337. Tegi riigi pealinnaks Bütsantsi ja nimetas selle Konstantinoopoliks. Kuigi Constantinus polnud kristlane, vaid paganlik valitseja, andis ta kirikule privileege ja kutsus kokku Nikaia kirikukogu. Tihti osales ta usuvaidlustes. Arvatakse, et Constantinus Suur finantseeris Piibli koostamist. Et Uue Testamendi koostamiseks oli valida rohkem kui 80 evangeeliumi vahel, lasi Constantinus välja valida neli: Matteuse, Markuse, Lukase, Johannese evangeeliumi. Need olid evangeeliumid, mis ülistasid Kristust kui jumala sarnast. Teised evangeeliumid korjati kokku ja põletati. Nii kõrvaldati piiblitekstide hulgast tuhandeid lehekülgi, mis rääkisid Kristusest kui surelikust inimesest. Kõik, kes neid keelatud evangeeliume Constantinuse versioonist paremaks pidasid, kuulutati ketseriks. Alles enne surma lasi Constantinus ennast ristida