Kaananimaa

umbes 1300 eKr oli Kaananimaa üks Egiptuse provintse, mis hõlmas Liibanoni, Aramit ja hiljem Iisraelile kuuluvat maa-ala. Kaananlaste ja amorlaste kõrval elas seal teisigi rahvaid. 5. Moosese raamatus nimetatakse viit: hetid, girgaaslased, perislased, hiivlased ja jebuuslased (5Mo 7:1 j). Nii sai kaananlastest ühine nimetus paljudele rahvastele