Kain

(hbr “saama, omandama”) on Vanas Testamendis Aadama ja Eeva esimene poeg. Kain tappis oma venna Aabeli. Jehoova pagendas ta selle kuritöö eest, kuid pani temale märgi, mis teda kaitses, ning lubas Kaini tapjale seitsmekordset kättemaksu. Kain abiellus ja sai poja Hanoki. Ta ehitas maailma esimese linna ja nimetas selle oma poja järgi. Kain sai surma õnnetuses - jäi kokkuvariseva maja alla