Matteus

esimese evangeeliumi autor. Enne jüngriks saamist oli Matteus tölner – maksukoguja. Tölnerina oli Matteus juutide seas põlu all, sest juutide arvates seisid kõik maksukogujad ühel pulgal patustega: nad tegelesid väljapressimise, endale palgalisa hankimisega. Matteuse pärisnimi oli Leevi, arvatavasti pani Matteuse – tõlkes “Issanda and” - talle nimeks Kristus. Matteusest sai ustav Kristuse jünger. Ta oli üks nendest, kes kogus kokku ja pani kirja Jeesuse õpetused ja teod. Ajast pärast Kristuse ristilöömist on Matteuse kohta vähe teada. Üks piiblilegend pajatab, et Matteus tapeti Etioopias jutluse ajal, sest ta oli vastu kuningas Hirtacuse abiellumisele. Hirtacus plaanis naituda oma lihase vennatütrega. Teine legend räägib, et Püha Matteus tapeti Etioopia paganliku kuninga Hirtacuse käsul selle eest, et ta tühistas kuningliku abielu kristliku printsess Ephigeniga. Matteuse kui evangelisti sümboliks on ingel, kes evangeeliumi kõrva sosistab, või lihtsalt kirjutussulg. Sageli hoiab Matteus käes rahakotti või rahalaegast. Matteuse märtrisurm pea maharaiumise läbi on seotud mõõga, oda või kirvega. Püha Matteus on maksu-, tolli- ja arveametnike ning pankurite, raamatupidajate ja turvameeste patroon