messias

(aramea k “võitud, salvitud”), päästja, lunastaja, kes pidi maa peale looma jumalariigi. Kristlaste kujutuses on messias Kristus