Mispa

(kr „mäetipp, valvemägi; luuretorn; valvelinnus”) – linn Benjaminis, kohtumõistja Saamueli ja asehaldur Gedalja tegutsemiskoht