Raama

(kr „kõrgendik, kõrgus”) – linn Benjaminis, prohvet Saamueli kodulinn Efraimi mäestikus