Saulus

apostel Pauluse algse nime kreeka-roomapärane kuju