seaduseraamatud

peamised seaduseraamatud on Vanas Testamendis Moosese 2., 3., 4. ja 5. raamat. Neis on pikki lõike, milles loetletakse elu eri tahke puudutavaid seadusi ja juhtnööre. Osa seadusi puudutab käitumist ja kõlblust, osa riigi juhtimist ja ühiskonnaelu. Moosese raamatutes on kirjas ka perekonnaelu korraldavaid reegleid ja jumalateenistuse ja ohverdamisega seonduvaid sätteid