Siion

(kr „kants”) – Jeruusalemmas Morija mäel asuv Saalomoni templi piirkond, mida nimetatakse pühaks mäeks; laiemas mõttes kogu Jeruusalemm kui püha linn