Register    

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V W Õ Ü

Aaroni kepp

pärimuse järgi ilmutas Jumal kõrberännaku ajal oma väge Moosese venna Aaroni mandlipuust kepi kaudu - kepp puhkes õide. Neljas Moosese raamat kirjeldab Aaroni kepp, mis märgib uuestisündi - meeleparanduse imet: „ Kui Mooses järgmisel päeval läks tunnistustelki, vaata, siis haljendas Aaroni kepp, mis kuulus Leevi kojale, olles ajanud võsusid ja puhkenud õitsele ning kasvatanud küpseid mandleid. Ja Mooses tõi kõik kepid Issanda palge eest kõigi Iisraeli laste juurde; nad vaatasid neid ja võtsid igaüks oma kepi. Ja Issand ütles Moosesele: „Vii Aaroni kepp tagasi seaduselaeka ette, säilitamiseks meenutusmärgina vastupanijaile, ja lõpeta nende nurinad mu ees, et nad ei peaks surema!” Ja Mooses tegi: nõnda nagu Issand teda käskis, nõnda ta tegi.” (4Ms 17:23)

Tagasi