Register    

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V W Õ Ü

altar

(ld altaria tähendas seadeldist, mis pandi ohvrialtari (ara) peale ja mida kasutati altari süütamiseks. Sõna „altar” tuleneb ladinakeelsest sõnast altar, mis arvatavasti on tuletis sõnast altus „kõrge”) - Jumala kohaloleku ja palve sümbol. Altar paigutatakse kiriku idapoolsesse ossa. Eelkõige on altar armulaua laud. Jumalateenistusel on altar tähtsaim koht. Kristluses on altar arenenud lihtsast lauast, millele on hiljem lisandunud rikkalike kaunistustega ülaosa ehk pealmik. Altarilaud kaetakse valge puhta linaga, lauale asetatakse küünlad. Rist või krutsifiks, piibel ja lilled on altarilaual teisejärgulised. Ida- ja läänekirikute vahel tekkis altari ehitamise ja kasutamise traditsioonides varakult lahknevus. Läänekirikus hakati altarit kaunistama baldahhiinide ja rentaablitega, altarimaalide ja kujudega. Altariks nimetatakse siiski vaid altarilauda – risttahukakujulist kõrgendit, mille peal pühitsetakse armulauda. Pühakodadesse rajati peaaltari kõrvale ka teisi altareid. Peaaltari ruumi nimetatakse läänekirikus kooriks, kooriruumiks või altariruumiks. Idakirikus ei ole läänekiriku altari otsest vastet: altariruumis täidavad selle aset aujärg ja ohvrilaud. Altariks hakati nimetama kiriku osa, mis on kogudusest eraldatud võre, eesriide või ikonostaasiga. Kogu seda eraldatud piirkonda hakati nimetama altariks. Altari kasutamise reeglid on paljuski pärit Jeruusalemma templist. Idakiriku altarisse pääseb läbi kolme värava. Keskmisest väravast, mida nimetatakse kuninglikuks väravaks, võivad läbi astuda ainult vaimulikud ja pühitsetud kuningad.
Eesti muinasusundis on altariks olnud tavaliselt kivi, mida nimetati ohvrikiviks.
Budismis on altarid sageli väikeste majakeste kujulised, katusega kaetud ehitised. Nende sisemuses on pühakute või jumaluste kujukesed; esiäärele asetatakse ohvriande, süüdatakse küünlaid. Vana-Kreekas rajati mõnikord väga suuri altareid. Näiteks Sürakuusas olid altari mõõtmed 198 × 23 m. Hilisemast ajast nii suuri altareid ei tunta. Altarid paiknesid vabas õhus, koht võimaldas suuri põletusohvreid

Tagasi