Register    

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V W Õ Ü

Apostlite tegude raamat

Luuka Apostlite tegude raamatuga lõpeb Uue Testamendi ajaloo-osa. See on jätkuks loole Jeesuse taevaminemisest ja Püha Vaimu annist nelipühal ning jutustab, kuidas vähem kui 200-liikmelisest kristlaste rühmitusest kasvas üle kogu Rooma maailmariigi ulatuv kogudus. Apostlite tegude raamatus on juttu Peetruse ja Pauluse misjonitööst, Pauluse vangistamisest Jeruusalemmas

Tagasi