Register    

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V W Õ Ü

Kolgata tee

Jeesus pidi ise oma risti kandma läbi Jeruusalemma teisele poole linnamüüri, kohta, mida nimetati Kolgataks. Teel Kolgatale palus Jeesus juua. Talle anti sapiga segatud äädikat. Kolgata mäel, hukkamispaigas, rammiti ristitulp maasse ja Jeesus naelutati risti põikpuule. Kiiruga saadeti veel kaks kurjategijat hukkamisele. Need löödi risti Jeesusest paremal ja vasakul. Jeesuse ristile kinnitati tema surmamise põhjendus - märk INRI (Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum – nimetähed, mis tähendavad „Jeesus naatsaretlane, juutide kuningas”)

Tagasi