Häälestusülesanne

Kuidas suhtud hädavalesse?
„Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega,
sest me oleme üksteise liikmed.” (Ef 4:25)