Häälestusülesanne

1. Milline on sinu arvates täiuslik armastus?
2. Miks on kartuses karistus?
„Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab
kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses.” (1Jh 4:18)