Tänu    
 

Täname õpitarkvara teostajaid:
Lea Mändmets – teksti, ülesannete eelkorrektuuri teostaja
Reeli Kõiv - retsensent
Maie Torim - keelekorrektor
Arne Koemets - programmeerija
Toomas Lõhmuste – tekstide lugeja
Külli Tüli – helire˛issöör
Kai Kiviste - joonistaja
Kai Mändmets – videosalvestaja
Merle Mändmets - tõlkija
Tanel Erik
Maarja Kass
Kaija Kibal
Keiu Koidusaar
Tarvo Liiv
Jaanika Pavlova
Kertu Pehlak
Indrek Ploom
Kadri Rätsep
Remo Rätsep
Kairi Rebane
Herki Riivik
Peeter Torop
Rene Tuvikene
Veiko Vent
Matis Zilmer
Mikk Mändmets
Kadi Käärt
Anti Kevvai
Kairi Koemets
Mihkel Kooser
Lauri Lepa
Keili Major
Priit Pikkpõld
Liina Raudsepp
Ott Riisenberg
Maiko Saluorg
Kadi Vahemets
Mirian Venski
Kadri Parv
Maie Luts
August Torim
Tiina Parhomets
Kaupo Kiviste
Linda Türk
 
Suur tänu rikkaliku pildimaterjali eest „Web Gallery of Art” koostajatele:
Emil Kren
Daniel Marx
 
Täname õpitarkvara toetamise eest järgmisi institutsioone: