Evangelistid    

Evangelistid olid apostlid, Jeesuse neli õpilast Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, kes
koostasid evangeeliumi (kr euangelion “hea sõnum, rõõmusõnum”), Jeesus Kristuse elust ja õpetusest jutustava varakristliku kirjandusteose. Uue Testamendi nelja esimest raamatut nimetatakse evangelistide nimede järgi Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeeliumideks. 
 
Nelja evangelisti esindavad apokalüptilised loomad ehk neli tiivulist olevust:
ingel – Matteus
tiivuline lõvi - Markus
tiivuline härg - Luukas
kotkas – Johannes.
Neist tiivulistest olevustest, kes sümboliseerivad sõnumitoojaid, on kirjutanud Vana Testamendi prohvet Hesekiel (Hs 1:5-14). Varakristluse perioodil võrdsustati inglit, kotkast, tiivulist lõvi ja härga evangelistidega. Kuna samasugused olendid esinevad ka Ilmutusraamatus, tuntaksegi neid apokalüptiliste loomadena.