Häälestusülesanne

Kuula Uku Masingu mõtisklust “Inglite sõrmed on väledad nagu usina kirjutaja raudsulg”.
Selgita moto ”Ja ma tõstsin oma silmad üles ja nägin, oli mees ja tema käes mõõdunöör” tähendust.
 
Masing, U. Vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt. - Tartu. Kirjastus Ilmamaa.1993. Lk 209-210.
Mõtiskluse loeb Toomas Lõhmuste.