Juudas Iskariot Häälestusülesanne  Ülesanne

Miks on saanud Juudasest reetlikkuse võrdkuju?
 
Juudas Iskariotile oli antud ülesanne hoida enda käes jüngrite raha. Ta oli jüngrite laekur. Kuigi Juudas oli üks Jeesuse õpilastest, mainitakse teda evangeeliumides väga harva, küllap tema hilisema süüteo pärast. Juudas Iskariot on äraandaja võrdkuju. Kui juudi ülempreestrid sepitsesid Jeesuse vastu vandenõu, küsis Juudas neilt, mida nad talle annavad, kui ta Jeesuse reedab. Talle lubati 30 hõbeseeklit. Pühal õhtusöömaajal ütles Jeesus oma jüngritele, et üks nende hulgast reedab ta. Kõik jüngrid küsisid: „Ega ometi mina see ole, Issand?” Matteuse evangeelium kirjeldab järgnevat nii: Jeesus ütles: „Kes minuga oma käe vaagnasse pistab, seesinane annab mu ära.” Siis kostis Juudas: „Kas see olen mina, rabi?”. Ja Jeesus vastas: „Oled jah!” (Mt 26:23-25).
 
Pärast söömaaega, kui Jeesus läks Ketsemani aeda palvetama, tuli sinna koos relvastatud salgaga ka Juudas Iskariot. Juudas suudles Jeesust põsele. See suudlus – märguanne sõduritele - sai surmasuudluseks. Kristus võeti kinni. Tema üle mõisteti kohut ja lõpuks löödi ta prokuraator Pontius Pilatuse käsul risti.
 
Kuigi Juudas kahetses oma tegu ja tahtis preestritele hõbeseeklid tagasi anda, ei läinud see tal korda. Ta viskas raha minema ja poos end puuoksa külge. On veel teine selgitus Juudase surma kohta. Apostlite tegude raamatus on kirjas: Juudas kukkus maha, läks lõhki ja kogu ta sisikond vajus välja (Ap 1:18). Tema kohta on öeldud Piiblis sünged sõnad: „Hea oleks sellele inimesele, kui ta poleks sündinud.”
 
Juudas Iskarioti kujutamine kunstis
 
Kunstnikud on näidanud Juudas Iskarioti tavaliselt inetu näoga või veidras poosis. Mõnikord hoiab ta käes kukrut 30 hõbeseekliga. Vahel kannab ta kollaseid riideid (kollane on reeturi värv). Kunstnike lemmikmotiiviks on Juudase suudlus, mis sümboliseerib reetmist, armastuse muutumist vihaks. Giotto maalil „Juudase suudlus” on näha, kuidas kiivreid kandvad sõdurid, kes vehivad odade, mõõkade, tuletukkidega, Kristust kinni võtavad. Kiiskavalt kollasesse riietatud Juudas on haaranud Jeesuse oma hukutavasse embusse.
 
Vana uskumuse kohaselt toob soola mahapillamine õnnetust, on halvaks endeks. Näiteks Leonardo da Vinci freskol „Püha õhtusöömaaeg” lükkab Juudas Iskariot (Kristuse paremalt käelt teine, istuv figuur) küünarnukiga maha soolatopsi.
 
Atribuutika: kukkur, mündid, suudlus, kollane rüü, üle puuoksa rippuv silmus, õlal istuv Saatan.