Püha Jaakobus Noorem Häälestusülesanne  Ülesanne
Kas Jaakobus Noorem oli Kristuse vend?
 
Uues Testamendis on nimetatud peale Jaakobus Vanema veel viit Jaakobust: Jaakobus Nooremat, Jeesuse venda Jaakobust, Jeruusalemma piiskoppi Jaakobust, Alfeuse poega Jaakobust ja Jaakobuse kirja autorit. 13. saj pärit kuldlegend on kõik eelpool nimetatud isikud identifitseerinud ühe isikuna – Jaakobus Nooremana.
 
Jaakobus Noorem oli üks kaheteistkümnest apostlist - Jeesus ilmutas end talle pärast ülestõusmist. Jaakobus Nooremat peetakse Kristuse lihaseks vennaks, kellest sai Jeruusalemma esimene piiskop ja kes on ka kõige tõenäolisem Jaakobuse kirja autor. Aastal 62 pKr mõistsid juudiriigi võimud Jaakobuse surma, kuna ta oli keeldunud Jeesust häbimärgistamast. Jaakobus heideti Saalomoni templi katuselt alla, seejärel pilluti teda kividega ja lõpuks löödi vanutamiskurikaga surnuks.
 
Jaakobus Noorema atribuutika: piiskopirüü, kurikas või nui.