Miks on Püha Toomast nimetatud Didymuseks, st „kaksikuks”?
 
Püha Toomast mainitakse kõigis neljas evangeeliumis. Mõnikord on teda nimetatud „Toomaks, keda hüütakse Kaksikuks”, ent pole selgitatud, kelle kaksikvend ta võis olla. Püha Toomase kaksiklikkus ehk kahestumine on peidus hoopis tema olemuses. Toomas oli kahtleja - teda hüüti Uskmatuks Toomaks. Toomas kahtles nähtamatu olemasolus: ta tahtis nähtamatut oma silmaga näha ja käega katsuda, ei usaldanud tunnet oma südames ega kõikide meelte taju. Uskmatus on seotud mõttelaadiga, mis ütleb, et seda või miskit pole olemas. Eelkõige tahtis Toomas näha Jumalat. Jeesus ütles talle pühal söömaajal: „Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui MINU kaudu. Kui te oleksite tundnud MIND, siis te tunneksite ka MU Isa.” (Jh 14:7) Jeesuselt tulnud sõnum ei pane Toomast mõtlema iseenda tundmise vajalikkuse üle. Ta ei märka, et Jeesus rõhutas sõna MINA koguni kolm korda. Toomas ütleb: „Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed?”(Jh 14:5) Kui Jeesus seepeale kostab: „MINA olen tee ja tõde ja elu” (Jh 14:6), ei saa Toomas ikka veel aru, et elus on kõige tähtsam teekond iseenda juurde.

Uskmatus jääb Toomase hinge püsima. Ta kahtleb selleski, kui teised jüngrid väidavad, et Jeesus oli mõni päev pärast ristilöömist end neile ilmutanud ja öelnud: „Võtke vastu Püha Vaim! Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud.” (Jh 20:22-23) Toomas ütleb: „Kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte!” (Jh 20:25) Kaheksa päeva pärast tuleb Jeesus uuesti oma õpilaste juurde ja ütleb Toomasele: „Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik!” (Jh 20:27) Alles siis, kui nähtamatu oli tema jaoks nähtavaks muutunud, tunnistab Toomas: „MINU Issand ja MINU Jumal!” (Jh 20:28) Jeesus esitab talle küsimuse: „Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud?” (Jh 20:29) Selle küsimusega püüab jüngrite õpetaja panna Toomast mõtlema, aru pidama oma sisemiste kahtluste mõttetuse üle. Jeesus annab ise vastuse: „Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad.” (Jh 20:29) Nii püüab õpetaja suunata Toomast iseenda tundmise ja nähtamatuse tunnetamise juurde, „sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene.” (2Kr 4:18)

Apokrüüfilistes allikates on kirjas, et apostel Toomas kahtles ka Neitsi Maarja taevaminekus. Ülestõusmise kinnituseks lasi Maarja oma vöö kukutada otse Toomase käte vahele.

Pärimus jutustab, et Toomas läks misjonärina Indiasse. Kuigi tema misjonitööd Indias pole võimalik tõestada, nimetas paavst Paulus VI ta 1972. a India apostliks. Püha Toomas suri Madrase lähedal märtrina – ta tapeti odaga. Apostel Tooma mälestuspäeva tähistatakse eesti rahvakalendris toomapäeval, 21. detsembril.