Marta ja Maarja Betaaniast Häälestusülesanne  Ülesanne

Millega on vaja inimesel tegeleda?
 
Luuka evangeeliumis kirjapandud lugu Martast ja Maarjast õpetab, et inimese jaoks on tähtis füüsiline tegutsemine ja askeldamine, millest veelgi tähtsam on aga iseenda vaimne areng.

Marta toimetab köögis ja on Maarja peale pahane, et tema peab üksinda ihutoidu eest hoolt kandma. Ta rabeleb maise heaolu pärast ja kurdab: “Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi!” (Lk 10:40)

Maarja istub aga oma õpetaja Jeesuse juures, kuulab tema kõnet ja kogub endasse vaimutoitu. Ta ei muretse pidevalt igapäevaprobleemide üle, vaid peab tähtsamaks rahulikku mõtisklemist, iseendaga ja oma õpetajaga tasakaalukat arupidamist. Jeesus ütleb: “Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.” (Lk 10:42)
Tundmatu hispaania kunstnik'Caravaggio'Diego Vel?zquez'Vincenzo Campi'Jan Vermeer van Delft'Tintoretto'Joachim Beuckelaer'