Neitsi Maarja kujutamine kunstis Häälestusülesanne   
Alates keskajast on Neitsi Maarjat väga palju kunstis kujutatud.
Neitsi Maarja kohta kasutatakse tihti ladinakeelseid väljendeid:

Ave, Maria – Tere, Maria (katoliikliku palve algus)
Ave, mater Dei – Tere, Jumalaema (katoliikliku palve algus)
Ave, Regina Caelorum – Tere, Taevaste Kuninganna (Maarjale pühendatud hümni algus)
Ave, Maria, gratia plena - Tere, Maria, täis tänu.

Benozzo Gozzoli Benozzo Gozzoli

Neitsi Maarja tavapärane riietus on punane kleit ja sinine ürp (punane sümboliseerib armastust ja sinine taevast).

 Raffael 

Üheks tähtsamaks teemaks on olnud Maarja kuulutus (ettekuulutus neitsist sündimise kohta). Peaingel Gaabriel, kes hoiab käes valget liiliat, viib Maarjale sõna, et ta sünnitab poja Püha Vaimu väel ja et lapsele tuleb panna nimeks Jeesus. Mõnikord on Maarja kuulutuse teema puhul kujutatud tagaplaanil Aadama ja Eeva väljaajamist paradiisist. Kahe teema ühendamine sümboliseerib inimeste pattulangemist ja inimkonna pattude lunastamist Jeesuslapse sünniga.

Fra Angelico

Maarja ettekuulutuse teemaga seoses on välja kujunenud palju sümboleid: suletud aken – neitsilikkus, avatud aken – Jumala vaim on tulnud Maarja peale, liilia vaasis – Maarja on juba eostunud.

Sandro Botticelli

Sageli on maalidel kujutatud Neitsi Maarjat raamatuga, mis viitab Vana Testamendi ettekuulutusele, et Jeesuslaps sünnib neitsist.

Raffael  Albrecht Dürer 

Levinumaid sü˛eesid on Neitsi Maarja lapsega. Kord hoiab Maarja Jeesuslast süles, kord kätel, vahel on kujutatud Maarjat pojale rinda andmas.

 Leonardo da Vinci Raffael Pietro di Sano

Palju pilte on Neitsi Maarjast, Jeesuslapsest ja Ristija Johannesest (Ristija Johannese atribuudiks on rist või valge tall).

  Raffael Raffael

Maarjat on maalitud ka üksinda seisvana - kiriku ema sümbolina.             

Tuntuks on saanud apokalüptilise madonna motiiv: Neitsi Maarja seisab kuusirbil, tema jalgade juures väänleb madu, õun hammaste vahel. Kuusirbil seismine tähendab maailma lunastamist, madu õunaga Eeva patu sümbolit. Apokalüptiline madonna märgib patulunastust - Neitsi Maarja lunastab Eeva patu. Moosese raamatus on kirjas, et naise seeme (s. t neitsist sündinu) purustab kord mao (saatana) pea: „Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad!” (1Mo 3:15).

Francisco de Zurbarįn 

On pilte Halastuse madonnast: Maarja kaitseb põlvitavaid või seisvaid usklikke -  võtab nad ”oma hõlma alla”. Ladinakeelne väljend Halastuse ema kohta on mater misericordiae.

   Simone Martini Brescia da Moretto Domenico Ghirlandaio Lippo Memmi Neitsi Maarja elu kujutav tundmatu kunstnik Andrea del Sarto Caravaggio

Mandlikujuline oreool mandorla (it “müstiline mandel”) Neitsi Maarja oreoolina sümboliseerib Kristuse patuta eostamist.

 Don Silvestro dei Gherarducci

Mater dolorosa – valuema, valurikas ema, kurvastav või leinav ema; kristlikus kunstis Jumalaema, kes seisab leinas risti ees, millel on Jeesus Kristus. Neitsi Maarja leinab poega, käed rinnal, pisarad mööda nägu alla voolamas, vahel kannab ta loori peal okaskrooni.

 Hans Baldung Grien Hans Memling Jusepe de Ribera

Pietà („halastus”) on seotud tavaliselt surnud Kristust süles hoidva leinava Neitsi Maarja kujutisega.

 Charles le Brun

Maalidel on jäädvustatud ka stseen, kus peaingel Miikael toob Maarjale sõnumi tema peatsest surmast. Ingel hoiab käes palmioksa – martüüriumi sümbolit.

Rohkelt on maalikunstis illustreeritud Neitsi Maarja taevasse minemist (assunta). Traditsiooniks on kujunenud, et inglid kannavad istuvat või seisvat Maarjat läbi õhu, maa peal seisavad apostlid ja vaatavad hardunult taevasse. Mõnikord on teistest apostlitest eraldunud Uskmatu Toomas, kes üritab kinni püüda Maarja vööd (kuna Toomas kahtles Maarja ülestõusmises, siis ülestõusmise kinnituseks kukkus otse tema kätte Maarja vöö). Alates 16. sajandist muutus populaarseks kujutada Maarja hauda üleni liiliatega kaetuna (süütuse sümbol) või roosidega kaetuna (märterluse sümbol).

Bartolomeo della Gatta Tizian Nicolas Poussin

Maarja taevaminekule järgnes tema kroonimine Taeva kuningannaks. Kunstnikke on köitnud eelkõige tseremoonia pidulikkus ja suursugusus. Maarja seisab kuningannaks kroonituna kuusirbil. Tema kroonil võib sageli olla apokalüptilise nägemuse kaksteist tähte.

Domenico Ghirlandaio