Ristija Johannes Häälestusülesanne  Ülesanne

Mida jutlustab Ristija Johannes?
 
Nii Matteuse, Markuse kui Luuka evangeeliumides on kirjas, et Ristija Johannes kuulutas inimestele nende meeleparanduse vajalikkust. Temale kuuluvad Juuda kõrbes öeldud sõnad: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!” (Mt 3:1-2)

Meeleparandus tähendab, et igal inimesel on võimalik muuta suhtumist iseendasse ja teistesse - parandada meelt andestamise abil. Kuna inimene on ekslik ja võib teha lõpmata palju vigu, siis on tal vaja teada ka moodust, kuidas tehtut parandada. Andekspalumise juures on esmalt vajalik konkreetne pöördumine kellegi (või millegi) poole. Ilma pöördumiseta pole adressaati ja kui pole adressaati, ei täida andekspalumine oma eesmärki. Seepärast on vaja enda jaoks selgeks teha, kellelt andeks paluda ja mille eest andeks paluda. Arusaam vea põhjuse ja tagajärje seosest tõestab, et inimene on oma meelte abil hakanud iseennast parandama. Meeleparandus on pidev protsess - igapäevane iseendaga tegelemine. Paremini iseennast tundma õppida aitavad inimese seitse meelt – kuulmine, nägemine, haistmine, maitsmine, kompimine, intuitsioon ja tundemeel. Meeleparandus tähendab ühtlasi oma meelte arendamist. Tähtsaim on aga liialduste vältimine, iseendale ja teistele andestama õppimine.

Ristija Johannes jutlustab meelekindlalt: „Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest? Kandke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju ja ärge hakake iseenestes ütlema: „Meie isa on ju Aabraham.” Sest ma ütlen teile: Jumal võib neist kividest äratada Aabrahamile lapsi. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.” (Lk 3:7-9)
 
Kui rahvahulgad Johanneselt küsisid, mida neil tuleb meeleparanduseks teha, vastas Ristija Johannes:
„KELLEL ON KAKS SÄRKI, JAGAGU SELLELE, KELLEL EI OLE, NING KELLEL ON TOITU, TEHKU NIISAMUTI!”
„ÄRGE NÕUDKE ROHKEM, KUI TEIE JAOKS ON SEATUD!”
„ÄRGE TEHKE KELLELEGI LIIGA, ÄRGE OLGE VÄLJAPRESSIJAD, LEPPIGE OMA PALGAGA!” 
(Lk 3:10-14 j)
 
Ja kui rahvas oli täis ootust ja mõtlesid, et ehk Johannes ongi Messias, siis vastas Johannes: „Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega. Temal on visklabidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda nisud oma aita, kuid aganad põletab ta ära kustumatu tulega.” Ka paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas Johannes rahvale rõõmusõnumit." (Lk 3:16-18)
Tintoretto Domenico Ghirlandaio Hans Holbein Noorem Pellegrino da San Daniele Tizian El Greco Sint Jans tot Geertgen Johann König Pieter Brueghel Vanem Giovanni Battista Tiepolo Mattia Pretti Mattia Preti Giovanni Battista Tiepolo Massimo Stanzione Caravaggio Pietro di Sano Hans Memling Andrea Solari Guido Reni Caravaggio Sandro Botticelli