Salome   Ülesanne

Miks nõudis Salome endale Ristija Johannese pead?
 
Salome ema oli Heroodias, Galilea valitseja Heroodes Antipase naine. Kuna Johannes söandas laita kuningas Heroodese abielu Heroodiaga (sest Heroodia oli olnud abielus ka Heroodese venna Filipposega), vangistati Ristija Johannes kuninga käsul ja suleti Machairose kaljuvanglasse. Kättemaksuline valitseja tahtis Johannese hukata, kuid pelgas rahva reageeringut.
 
Heroodes Antipase sünnipäeval tantsis Salome oma võõrasisale. Kuningas oli tema meelelisest tantsust niivõrd vaimustunud, et lubas Salomele kõik, mida tüdruk iganes palub, kas või poole oma kuningriigist. Salome ei suutnud aga otsustada, mida võõrasisalt vastutasuks nõuda. Ta palus nõu oma emalt: “Mida ma küsiksin?”
Ja too ütles: ”Ristija Johannese pead!”
Salome kordas sõnakuulelikult ema käsku: “Ma tahan, et sa otsekohe annad mulle vaagnal Ristija Johannese pea!”

Heroodes Antipasel ei jäänud muud üle, kui lasi timukal Ristija Johannese hukata. Ristija Johannese pea raiuti vangimajas maha ja toodi vaagna peal Salomele, kes omakorda andis selle emale. Nii sai tütrest ema tahte elluviija.