Häälestusülesanne

Kuidas on seotud sõnaga „isa” järgmised väljendid?
patriarh
patriarhaat
pater noster