Häälestusülesanne

Kuula Uku Masingu mõtisklust „Püha Jüri kutsikad on õnnetud ning nende valmistajagi”. (Eestis on “Püha Jüri kutsikateks” nimetatud ristirüütleid)

1. Leia tekstist sinu jaoks oluline probleem - pane see kirja.

2. Milliseid lahendusi sa leitud probleemile pakud?

Masing, U. Vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt. - Tartu. Kirjastus Ilmamaa. 1993. Lk 207- 208.

Mõtiskluse loeb Toomas Lõhmuste.