NB! Valesti kirjutatud tähed värvuvad punaseks!
II osa - Kirjuta õigesti!
-- I osa -- II osa -- III osa--
Valesti kirjutatud nimi Kirjuta õigesti Õige vastus  
Jeremia
 
Patseeba
 
Komorra
 
Iismael
 
Gaanani maa
 
Juudas Iskarjot
 
Koliat
 
Simmson
 
Abrahaam
 
Asasel
 
Kabriel
 
Maria Magdalena
 
Kaiffas
 
Hieronümos
 
Toobia
 
Siktuse kabel
 
Immakulaata
 
Gain
 
Lutsifer
 
Daanjel
 
Pontjus Bilaatus
 
Raahvael
 
Lacarus
 
Gecemanni aed
 
Hesekjel
 
Firentse
 
Frantsiscus
 
Partolomeus
 
Baltasaar
 
Caspar
 
Melchjor
 
Azmodeuz
 
Jaffe
 
Iairus
 
Gaana pulm
 
Luuvr
 
Mikael
 
Nebugadnettsar
 
Iob
 
 
*Valesti kirjutatud tähed värvuvad punaseks!