Häälestusülesanne

Milliseid legende, lugusid oled kuulnud vendadevahelisest võitlusest/tülidest?
 
Näide:
Rooma mütoloogias on tuntud nimed Romulus ja Remus. Kaksikvendade ema oli Rhea Silvia ja isa sõjajumal Mars. Legend pajatab, et kaksikud loovutati huntidele pärast seda, kui sõjajumal Mars oli nende ema vägistanud. Teine legend ütleb, et poisid heideti Amuliuse käsul Tiberi jõkke, kuid vool kandis nad kaldale. Seal imetas neid emahunt (Kapitooliumi emahunt). Karjased kasvatasid poisid suureks. Sirgunud, seadsid nad uuesti valitsejaks oma vanaisa Numitori, kellelt Amulius oli võimu röövinud. Pärast seda, kui ennustajad olid eelistanud Romulust Remusele, ehitas Romulus Palatinuse künkale Rooma linna. Ta tappis Remuse, kui see pilkeks hüppas üle vastehitatud linnamüürist.
Vennatapusõda on saanud kodusõja sümboliks.
 
Materjali võid otsida veel Kreeka mütoloogiast tuntud vendade EpimetheusePrometheuse, piiblitegelaste Iisaki – Ismaeli, EesaviJaakobi, Joosepi ja tema vendade kohta.