Kuidas on kolmikühendus keel-rahvas-riik seotud Paabeli torni ehitamise looga?

Pärast veeuputust nägi Jehoova ette, et Noa poegade järeltulijad hajuvad mööda maailma laiali ning moodustavad erinevaid rahvaid. Ent inimesed ei tahtnud alluda jumalikule nõudmisele ja ütlesid upsakalt: „Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma!” (1Mo 11:4) Nii asusidki inimesed elama ühte keskusesse – Paabelisse - ning hakkasid ehitama võimsat tsikuraati, mis pidi ulatuma taevasse. Agaralt põletasid inimesed telliskive ja võtsid ehituskivide sideaineks maapigi.

Ent sõnad, mida Jehoova oli öelnud, pidid teoks saama. Jumal vaatas linna ja torni ning ÜHTE rahvast, kel oli ÜKS keel. Ta mõistis, et „see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha.” (1Mo 11:6) Ja Jumal otsustas nurjata inimeste meeletu kavatsuse teha enestele monumentaalne nimi. Ta ütles: „Mingem nüüd alla…”, kutsudes kaasa taevaseid vägesid, „ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks!” (1Mo 11:7) Paabeli torni ehitus jäi katki. Seejärel pillutas Jumal inimesed laiali üle kogu maailma.

Paabeli torni ehitamise lugu tõestab, et paljude keelte teke põhjustas paljude rahvaste tekke. Erinevate rahvaste teke põhjustas omakorda erinevate riikide tekke. Nii sündiski kolmikühendus: keel-rahvas-riik.