Häälestusülesanne

Kuula Jaan Lattiku mõtisklust „Veel kord“ (kirja pandud 20. mail 1944)
1. Kuidas julgustab autor hoidma usku, lootust, armastust?
2. Mõtisklus lõpeb sõnadega: „Veel kord, Sinu sõna peale, Issand!” Kuidas mõistad sina loo lõpusõnumit?
 
Lattik, J. Meie vanad.- Tartu. Kirjastus Ilmamaa. 2002. Lk 205–208
Mõtiskluse loeb Toomas Lõhmuste.