Häälestusülesanne

Nimeta kolm põhjust, miks oled rahulolematu
a) iseenda suhtes
b) kaasinimeste suhtes
c) riigi suhtes